Een man die een drachtig paard verkocht, eiste het veulen na geboorte terug van de nieuwe eigenaar. Hij had alleen het paard verkocht, zo stelde hij, en niet het veulen. De rechter in Zwolle moest een eind maken aan het conflict.

De verkoper verkocht de merrie in december vorig jaar voor € 5.750,-. In mei werd het veulen geboren, maar op meerdere sommaties van de verkoper om het veulen terug te geven, werd niet gereageerd. Daarop stapte hij naar de rechter.

Hij eiste dat de koper zou meewerken aan het chippen van het veulen en dat hij het veulen aan hem zou afgeven, op straffe van een dwangsom, en dat de koper de proceskosten zou moeten betalen.

Volgens de man was afgesproken dat de koper wel de merrie kocht, maar niet het veulen, zo staat te lezen in het vonnis. Het veulen zou volgens hem bij de merrie blijven totdat het niet meer afhankelijk was van haar melk en daarna naar de verkoper gaan.

Maar de koper ontkent dat is afgesproken dat het veulen terug zou gaan naar de verkoper. Er is wel gepraat over of de merrie voor de bevalling tijdelijk terug zou gaan naar de verkoper, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan omdat een ander dier op stal ziek was. En een afspraak over het veulen is er niet gemaakt.

De rechter oordeelde dat niet kan worden bewezen dat er afspraken zijn gemaakt over het veulen. Er is wel gemaild over waar de merrie zou bevallen, maar volgens de koper was dat omdat hij vanwege zijn leeftijd niet wilde dat dat bij hem thuis zou gebeuren. Over wie het veulen zou krijgen, is geen bewezen contact geweest.

Dat betekent dat de koper het dier mag houden. "Door de overdracht (van de merrie, red.) is ook het eigendom van het veulen overgegaan op gedaagde", is in het vonnis te lezen. Ook moet de verkoper de proceskosten betalen. Die zijn gelukkig voor hem niet heel hoog, de koper had geen advocaat in de arm genomen. In totaal moet hij daarom € 346,- betalen: € 314,- aan rechtbankkosten en € 50,- voor reis, verblijf en gemiste inkomsten van de koper doordat hij in de rechtbank moest verschijnen.