Een ogenschijnlijk onschuldig smsje naar de werkgever heeft voor een koerier in ’s-Gravenzande voor een flink arbeidsconflict gezorgd. Zijn werkgever dacht namelijk dat hij met het bericht zijn ontslag indiende, maar de werknemer was zich van geen kwaad bewust. Het bedrijf organiseerde zelfs een afscheidsetentje voor de man, die helemaal niet uit was op een voortijdig vertrek. Het gerechtshof stelt de onwetende medewerker in het gelijk.

Na een positieve coronatest meldde de man zich ziek bij koeriersbedrijf Dreams Factor Transports (DFT). Enige tijd later stuurt hij een smsje naar de baas: ,,Ik ben mijn spullen uit het busje gaan halen. Je kunt op elk moment langskomen voor de sleutel.” En om dat bericht is het allemaal te doen in het hoger beroep.

Het bedrijf uit het Westland schrikt ervan: ze denken dat de koerier, die voor bepaalde tijd in dienst is, hiermee na zijn ziekmelding ook nog per direct zijn ontslag indient. Er volgen verschillende mails tussen de man en het bedrijf.

DFT schrijft onder meer dat ze ‘het jammer vinden dat de samenwerking op deze manier moet eindigen’. Ze bieden hem verschillende opties om zijn vertrek bij het bedrijf in betere banen te leiden dan een per direct ontslag. DFT wijst onder meer op de ‘One Month Notice’, oftewel de opzegtermijn van één maand.

En dan lijkt de eerste miscommunicatie plaats te vinden. De man zegt dat hij op de hoogte is van de ‘One Month Notice’, maar zegt dat hij tijd nodig heeft om te herstellen. Hij haalt daarbij een ander appje van de werkgever aan.

In een werkgroepsapp schreven ze dat koeriers tot 160 stops op zich moeten nemen in een dienst, iets wat de man in kwestie zegt niet te kunnen doen vanwege zijn gezondheid. Toch hervat hij zijn werkzaamheden, omdat er geen vervanging zou zijn geregeld.

Twee weken later vindt het zogenaamde afscheidsetentje van DFT plaats. De werknemer heeft dat diner bezocht samen met zijn zoon. In het hoger beroep stelt hij dat het etentje slechts een uitgesteld bedrijfsetentje vanwege corona was, en niet speciaal als afscheid voor hem was geregeld, blijkt uit de zaterdag gepubliceerde uitspraak.

Uit de foto’s, de aanwezigheid van zijn zoon en de verdere reacties op dit etentje zou volgens hem niet duidelijk dat het diner speciaal als afscheid voor hem was. Het hof gaat daarin mee: DFT heeft ook geen bewijs geleverd dat het daadwerkelijk om een afscheid zou zijn gegaan.

Het smsje waar de zaak om draait blijkt ook geen intentie van de werknemer om ontslag te nemen, stelt het hof. Voor een opzegging van een arbeidsovereenkomst is ‘een duidelijke en ondubbelzinnige mededeling’ nodig. Daarvan is met dit smsje geen sprake. Uit de context blijkt dat dit bericht slechts was verstuurd vanwege een zwaarder rooster voor de koerier.

Ook het verdere emailcontact tussen beide partijen blijkt te berusten op een flinke miscommunicatie. De koerier bespreekt in de mails zijn gezondheidssituatie en de effecten op zijn werkzaamheden en stelt die juist te willen hervatten. Volgens het hof heeft DFT nagelaten om de wens van de koerier - om terug te keren - serieus te nemen.

Het hoger beroep, dat door DFT was aangegaan, blijkt ongegrond, waardoor de werknemer ‘gewoon’ zijn achterstallige salaris krijgt. Zijn contract zou nog enkele maanden doorlopen, dus dat loon krijgt hij - zoals de rechter al oordeelde - alsnog: zo’n 11.000 euro. De kosten voor de rechtszaak en het hoger beroep komen voor de rekening van DFT: zo’n 1.700 euro voor de rechtszaak en zo’n 2.250 voor het hoger beroep.