SINT-NIKLAAS - Dat het getal pi gelijk staat aan 3,14, dat weet iedereen die ooit op de schoolbanken heeft gezeten. Maar de kennis van Maithe Thys uit