SITTARD – Twee jaar geleden opende het Maaslandziekenhuis in Sittard een speciale poli voor kinderen die moeite hebben met poepen. Het succes van deze poli is zo groot, 60 kinderen tussen de 3 en 12 jaar worden ieder jaar behandeld, dat het ziekenhuis heeft besloten om uit te gaan breiden.

De cursus bestaat uit het oplossen van een probleem wat voornamelijk tussen de oren zit en daarom moeten de kinderen onder andere keutels maken van klei. De kinderen die de cursus, van 5 of 6 dagen, succesvol afronden krijgen een poepdiploma.