De bestrijding van mollen en mogelijk ook van vossen en konijnen gebeurt vaak illegaal door middel van een propaangasexplosie. De Dierenbescherming eist van landbouwminister Veerman, dat hij aan deze onwettige praktijken een halt toeroept.

Het speciaal voor deze vorm van bestrijding vervaardige apparaat, de Rodenator, mag volgens de wet echter alleen gebruikt worden om woelratten te bestrijden. Met dit apparaat is men in staat om een brandbaar mengsel van propaangas en zuurstof in het door dieren gegraven gangenstelsel te laten lopen, om het daarna tot ontploffing te brengen. De onmiddellijke dood van de dieren volgt op de drukgolf die bij de explosie ontstaat.