Een Zweedse vader mag zijn dochter morgen niet naar het altaar leiden, omdat de vrouwelijke dominee het gebruik seksistisch vindt. Dominee Yvonne Hallin verklaarde dat de Zweden op talloze manieren hebben gestreden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. "Op het gebied van geld, politiek en waarden is er geen verschil meer, maar als vrouwen naar de kerk komen, lijken ze ondergeschikt aan de man. Daarom wil ik niet langer dat meisjes door hun vader naar het altaar worden gebracht." De moeder van de jonge vrouw die morgen in het huwelijk treedt, is geschokt. Ze legt zich evenwel neer bij de vreemde gedachtenkronkel van de dominee en wil dat het huwelijk desondanks wordt voltrokken. Yvonne Hallin houdt vol dat de meeste koppels geen probleem hebben met haar verregaande feminisme. Het gebruik is volgens haar ook geen Zweedse gewoonte, maar een imitatie van Hollywoodfilms.