Het Chinese hooggerechtshof heeft besloten dat koperdieven de doodstraf kunnen krijgen als er dodelijke ongevallen plaatshebben als gevolg van hun misdaden. Als diefstal van koperen kabels leidt tot stroomuitval bij meer dan 10.000 mensen gedurende meer dan zes uur mogen rechters ook doodvonnissen uitspreken. Dat is ook het geval bij het veroorzaken van economische schade van meer dan een miljoen yuan (95.000 euro). China heeft net als andere landen te lijden onder een explosieve stijging van het aantal koperdiefstallen.