Een Amerikaan eist zeven miljoen dollar schadevergoeding van een gevangenis in Seattle. Hij is arbeidsongeschikt geworden en verwijt de gevangenisarts nalatigheid. De man liep tijdens zijn verblijf in de gevangenis van Stafford Creek een infectie op aan de penis. Het werd zo erg dat een amputatie van het geslachtsdeel zich opdrong. De man verloor ook een testikel. De aanklager is razend omdat de zorg van het gevangenispersoneel ontoereikend was. "Het weigeren van medische hulp aan een gedetineerde in nood is onaanvaardbaar", aldus aanklager Daniel DeLue. (vsv)