Den Haag - Na het moddergooien tussen Rutte en Verdonk is de partij wederom in opspraak gekomen. Tweede kamerlid Hirsi Ali heeft gelogen over haar personalia, verleden en asielstatus. Al eerder had ze dit deels toegegeven maar na een uitzending van Zembla kwam er meer boven water. Ze heeft niet alleen gelogen over haar identiteit en verleden, ook heeft ze verzwegen dat ze in Kenia al een asielstatus had waardoor ze in Nederland een status als asielzoeker kreeg. Dit gedrag is een gegronde reden om iemand te weigeren en/of terug te sturen. Minister Verdonk zit nu in een lastig parket omdat ze al eerder een Irakees gezin het Nederlanderschap had ontnomen en Taida Pasic heeft uitgezet vanwege dit zelfde gedrag.