Het LAKS, Landelijke Aktie Komitee Scholieren, heeft veel klachten ontvangen omtrent de gang van zaken bij de afgelopen examenrondes. Maar er was er een bij die ertussenuit sprong. Een scholiere kreeg tijdens haar computer examen VMBO een gevoel van déja-vu zodra de eerste vraag in beeld kwam. En na een paar vragen verder te zijn gekomen was het voor haar vrij duidelijk: deze toets had ze al eens eerder gedaan maar dan als proefexamen. Hoe dit mogelijk kan zijn wordt uitgezocht door het LAKS.