Een Zwitserse bank heeft laten onderzoeken hoe het griepvirus via bankbiljetten wordt verspreid. Daaruit blijkt dat het virus op het papiergeld een paar dagen in leven blijft als het er in een behoorlijke concentratie op aanwezig is. Komt het daarbij ook in aanraking met menselijk slijm, dan blijft het zelfs een paar weken in leven. Dat is opmerkelijk lang, in aanmerking genomen dat het griepvirus normaal bij kamertemperatuur slechts een paar uur in leven blijft. Het doel van het onderzoek is vast te stellen of het virus vaak overgedragen wordt door het papiergeld, dat van hand tot hand gaat. Vermoedelijk zal dat meevallen, omdat de verspreiding van de virusdeeltjes meestal door de lucht en door aanraking tussen mensen wordt overgedragen.