Wat roept iemand als een ander tegen hem opbotst en zonder verontschuldiging wegloopt? Uit wetenschappelijk onderzoek, waaraan 3000 studenten uit elf