Vanaf volgend jaar is het in Zwitserland voor hengelaars verboden om de door hun gevangen vis weer terug te zetten in het water. Een nieuwe wetgeving van het Zwitserse Federale Parlement schrijft de vissers ook voor dat zij een cursus moeten volgen waarin hen wordt geleerd hoe zij op een humane wijze vissen moeten vangen. Met deze wetgeving wordt ook bepaald dat de vis onmiddellijk nadat die gevangen is met een forse klap op de kop moet worden gedood! Ook is het volgend jaar verboden om voor het vissen levend aas en hengels met weerhaken te gebruiken, met uitzondering van bepaalde situatie. In de wet die in 2009 van kracht is, heeft men nu al een maas in de wet ontdekt, want hoewel het vangen en loslaten van vis niet specifiek wordt genoemd, wordt er in de wet wel gezegd dat men niet mag gaan vissen "met de intentie om gevangen vis weer los te laten!" Hoe dit straks in de praktijk moet worden gebracht is nog niet bekend.