Het aantal kinderen en jongeren van 16 jaar of jonger dat in een Nederlands ziekenhuis wordt opgenomen wegens alcoholmisbruik is in vijf jaar ruim tac