Negen jaar nadat hij zijn vrouw had doodgeschoten vatten George Sliwinksky zijn werkzaamheden als psychiater weer op en behandelde hij geesteszieke mensen in algemene ziekenhuizen. Dr. Sliwinsky heeft zelf een uitgebreid psychiatrisch verleden. Om die reden werd hij in de jaren '80 verwijderd van een viertal medische faculteiten of ging hij daar vrijwillig weg. In 1987, na een periode van ruim tien jaar van overmatig gebruik van drugs en alcohol, vuurde hij vier schoten af op zijn toenmalige vrouw, waarvan één haar dodelijk in het hoofd trof. Hij kreeg toen een gevangenisstraf van 8 jaar wegens doodslag opgelegd. Maar reeds in 1990 werd hij alweer voorwaardelijk vrijgelaten. Na een geslaagde rechtszaak werd hij weer in 1994 als geregistreerd psychiater ingeschreven, ondanks het feit dat de medische beroepsvereniging zich daartegen verzet had. Sinds 1996 werkt Dr. Sliwinsky weer als psychiater bij de ziekenhuizen van Gosford en Wyong. Vandaag de dag weten de meeste patienten niets van zijn verleden en er bestaat noch voor hem, noch voor de autoriteiten enige reden om ze daar duidelijkheid over te verschaffen. Toen Sliwinsky 11 jaar oud was stierf zijn vader aan botkanker, zijn moeder was schizofrenie patiënte. Sinds de jaren 80 heeft hij een ernstig alcholprobleem. Volgens de geneeskundige autoriteiten zijn er geen klachten over zijn huidig functioneren als psychiater.