Een Chinees is gestart met een online handel in dode muggen. In twee dagen verkocht hij ruim 10.000 geplette exemplaren. Nin Nan uit Shanghai kwam op