Een Duitser heeft tien maanden lang gevlogen zonder het juiste brevet. De man had alleen het getuigschrift van co-piloot. Hij was in dienst van een Sr