Het lijkt een zinloos onderzoek, maar toch is de uitkomst interessant. Duitse en Zwitserse onderzoekers van de respectievelijke universiteiten van Ulm en Zrich hebben ontdekt hoe het komt dat mieren hun eigen nest altijd terugvinden. Van sommige insecten is bekend, dat ze dat doen door de lichtinval te gebruiken, maar mieren hebben zo hun eigen methode. In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science is te lezen, dat mieren dat kunnen, omdat ze hun stappen tellen. Dat is gebleken uit experimenten met de Cataglyphis fortis, een soort die in de Sahara voorkomt en grote afstanden aflegt vanwege de schaarste van het voedsel in de woestijn. Deze mieren moesten eerst naar voedsel lopen over een bepaalde afstand. Vervolgens kreeg een deel van hen verlengstukjes aan hun poten en van een andere groep werd een stukje van de pootjes geamputeerd. Wat bleek? De mieren met te lange poten liepen hun nest voorbij en de groep met te korte pootjes staakten de terugreis te vroeg.