Bewoners van een verzorgingshuis in Amersfoort worden niet meer gereanimeerd, tenzij ze duidelijk aangeven dit wél te willen. De bewoners hebben een b