Een grote begraafplaats in Londen biedt tweedehands graven te koop aan. De graven hebben opgeknapte grafstenen, obelisken en kruisen die opnieuw kunnen worden gebruikt. In de graven liggen nog altijd de stoffelijke overschotten van de mensen die er ten minste 75 jaar geleden hun laatste rustplaats vonden. De Britten verkopen de 1000 tweedehands graven onder de noemer 'traditionele graven' die gedurende 50 jaar kunnen worden 'geadopteerd'. De begraafplaats in Manor Park is een van de grootste van Europa, maar dreigt vol te raken. Volgens de stad Londen zijn veel graven zo diep gemaakt dat er nog gemakkelijk nieuwe kisten in terechtkunnen. "In veel graven lagen maar een of twee mensen, dus is er nog plaats bovenop", zei de beheerder Ian Hussein.