Tuinier Bill Malcolm dacht de ideale oplossing gevonden te hebben om dieven uit zijn moestuintje te houden: prikkeldraad! Dat was echter buiten de gem