Een medewerker van Staatsbosbeheer op Terschelling heeft vorige week sporen van 'grote herten' in de duinen tussen West-Terschelling en Paal 8 aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk of het damherten of edelherten zijn. Het is vrijwel uitgesloten dat de roedel op eigen kracht het eiland heeft bereikt. De kans bestaat dat de dieren illegaal in de duinen zijn uitgezet. De sporen waren ontdekt tijdens een werkbezoek van gemeenteraadsleden, die zich door Staatsbosbeheer lieten informeren over begrazingsplannen voor die omgeving. Samen met provincie, gemeente en diverse deskundigen bekijkt Staatsbosbeheer wat de consequenties zijn van de aanwezigheid van de herten.