Het gezaghebbende Engelstalige Oxford Junior Woordenboek heeft, zo heeft een Ierse moeder onlangs ontdekt, in de jongste editie veel christelijke woorden geschrapt.

Woorden als bisschop, christen, discipel, voorganger, non, psalm, heilige en duivel zijn niet terug te vinden in de editie die vorig jaar uit is gekomen. De Ierse Lisa Saunders, moeder van vier kinderen en christen, kwam erachter door de zes edities met elkaar te vergelijken die in dertig jaar tijd zijn verschenen.

Het nieuws werd afgelopen dagen door de Britse pers opgepikt. In plaats van begrippen uit christendom, natuur en sprookjes zijn er nieuwe woorden uit de jeugdcultuur voor terugkomen, maar ook woorden die het multiculturele karakter van Groot-BrittanniŽ zouden benadrukken: MP3-speler, voicemail, database, chatroom, tolerant, burgerschap, debat, democratisch en dyslexie.

Volgens uitgever Vineeta Gupta van Oxford University Press is het logisch dat uit het Junior Woordenboek met tienduizend woorden christelijke begrippen verdwijnen die bij jongeren naar de achtergrond zijn geraakt. "Mensen gaan minder naar de kerk dan vroeger." Volgens hem komen religieuze termen vooral naar voren bij discussies over de multiculturele samenleving.

De Ierse Saunders vindt echter dat het christendom nog steeds veel gelovigen telt en dat het schrappen van belangrijke christelijke woorden de kennis van jongeren in het basisonderwijs zal gaan beÔnvloeden.

Het debat wordt door sommige publicisten aangegrepen als nieuw bewijs dat de westerse cultuur te gronde gaat aan immigratiepolitiek en pluralisme.