Niet alleen sommige bejaarde mannen lusten graag een groen blaadje, ook vrouwen op leeftijd lusten er soms wel pap van. Zo viel in Bangladesh een 70-jarige weduwe als een blok voor een 22-jarige jongeman. Ze moest hem koste wat kost hebben en besloot hem 'te kopen'. Door hem met dure geschenken en een aanzienlijk bedrag in cash te overladen, ging hij overstag.
De vrouw, Sundari Begum, heeft al zeven volwassen kinderen uit haar eerste huwelijk. Haar familie stemde in met het huwelijk. Ze eisten wel dat de jongeman, Bakkar Fakir, hen een deel van het geld en de cadeaus teruggaf. Bij de huwelijksvoltrekking in de lokale moskee waren honderden buurtgenoten aanwezig.