NIJMEGEN – Gemeentelijke archeologen hebben een merkwaardige vondst opgegraven. Tijdens werkzaamheden in het centrum van Nijmegen stuitten ze op een beugelfles met inhoud. Na schoonmaak van de fles trof men een briefje aan uit 1912. De flessenposter vroeg in zijn brief of de vinder hem en zijn kornuiten een kaartje wilde sturen. De fles is vrijwel zeker afkomstig van de al tijden ter ziele gegane melkfabriek Erlecom. De afzender had ondertekend met Hend. Gerh. Bionda, domicilie houdende aan de Van Goorstraat te Nijmegen. Ook zijn schrijfgerei stond vermeld in de brief, Hendrik gebruikte een vulpenhouder van het merk Swan. Erg ver is de fles overigens niet gekomen, de Van Goorstraat is vrij kortbij de vindplaats.