Mensen die via plastische chirurgie op een beroemdheid willen gaan lijken, lopen grote juridische risico’s. In het ergste geval kan de rechter hen dwingen de aanpassingen via een nieuwe operatie ongedaan te maken. Tot die conclusie komt juriste mr. M. van der Hoek na een onderzoek naar de juridische gevolgen van televisieprogramma’s als ‘I want a famous face’ (MTV). Daarin worden fans via plastische chirurgie omgebouwd tot lookalikes van hun idolen, zoals Britney Spears, Brad Pitt of Janet Jackson. Volgens Van der Hoek kunnen beroemdheden die het slachtoffer zijn van deze naäperij zich beroepen op hun portretrecht. Uit jurisprudentie blijkt volgens haar dat de rechter kan bepalen dat de gelijkenis ongedaan moet worden gemaakt, wanneer de ster wordt geschaad. De uiterste consequentie is dat de ‘patiënt veroordeeld wordt de kenmerkende trekken van de portretrechthebbende te verwijderen’. Van der Hoek heeft haar bevindingen deze week gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad.