Een 21-jarige student uit Groningen ligt met tweede en derdegraads brandwonden in het Martini Ziekenhuis in Groningen. De jongeman liep de verwondingen op tijdens een ontgroeningritueel op een eilandje in de buurt van Giethoorn. De ouders van de student zijn zo verbolgen over het incident dat zij aangifte hebben gedaan. Hun zoon wilde niet dat de politie ingeschakeld zou worden. Het ritueel heeft zich op zondagochtend 11 april voorgedaan. De politie houdt geheim van welke studentenvereniging het slachtoffer lid is. Het ritueel was bedoeld om toe te mogen treden tot een dispuut van de vereniging. Het slachtoffer heeft verklaard dat hij op eigen verzoek in brand is gestoken. De student moest samen met drie andere studenten de ontgroening ondergaan. Onderdeel van de ontgroening was dat het viertal in tourbeurt slechts enkele uren per dag mocht slapen. Het slachtoffer had een Sinterklaaspak aan en vroeg zijn medestudenten om hem in brand te steken. Een van de kornuiten besprenkelde de pij met een brandbare vloeistof. De brand veroorzaakte een enorme vuurbol. Het slachtoffer rende al brandend het water in en wist zo het hevige vuur te blussen. Zonder enige medische behandeling ging de ontgroening door. Het slachtoffer en de andere drie kandidaten zijn dezelfde dag ge´naugureerd. Pas veertig uur na het incident liet het slachtoffer zich door een arts onderzoeken en is hij onmiddellijk opgenomen in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Zes procent van zijn rug had tweede- en derdegraads verwondingen. De student ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het slachtoffer is door de politie over het incident gehoord en gaf te kennen geen aangifte te willen doen. Hij heeft wel een verklaring afgelegd. De ouders van het slachtofferde zijn echter wel naar de politie gestapt en hebben aangifte gedaan van zware mishandeling. Zij zijn van mening dat dergelijke gevaarlijke rituelen niet mogen gebeuren. De ouders hebben de wens geuit dat de onderste steen boven komt. De politie gaat de drie betrokken studenten horen. Na overleg met de officier van justitie is besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.