De World Society for the Protection of Animals (WSPA ), start een campagne voor een verbod op de handel in de ruim 2 miljoen honden die jaarlijks worden gefokt en geslacht voor de consuptie in Zuid-Korea. Met steun van de WSPA onderzocht Korean Animal Welfare Association ( KAWA ), de afgelopen jaren 14 'hondenfarms' , slachthuizen en markten. Uit het rapport komt naar voren dat het welzijn van de dieren ernstig wordt geschaad. "De honden worden gehouden in kleine kooien in zeer onhygiŽnische omstandigheden. Ze krijgen hondenvlees en gemalen puppies te eten, waardoor ziektes zoals rabiŽs ontstaan. Het transport en de slachting gaan vaak gepaard met veel geweld. Soms wordt het dier terwijl het nog leeft, met kokend water ontdaan van zijn vacht. Bij enkele farms is het zelfs mogelijk om op verzoek van de klant een hond te laten doodslaan, waardoor het vlees malser zou worden." Er is in Zuid-Korea een tweeslachtigheid ten aanzien van honden. In sommige wetten worden honden als 'vee' gezien, maar in andere niet. In feite is de handel in hondenvlees in Zuid-Korea illegaal. Op dit moment wordt een krachtige lobby gevoerd om de handel in hondenvlees dit jaar nog te legaliseren. De WSPA is van mening dat de honden, doordat ze carnivoren zijn die afstammen van groepen jagende wolven, verschillen van het traditionele vee. De Campagne van de WSPA en de KAWA zal bestaan uit lobby-activiteiten maar ook uit onderzoek en voorlichting voor de voor de jonge, nieuwe generatie in Zuid-Korea om te voorkomen dat zij deze culturele gewoonte klakkeloos overnemen. Filmpje is schokkend