De 28-jarige Jonathan Hostetler wilde zich vorige week inschrijven bij een kunstacademie. Een van de voorwaarden daarvoor is dat je nog in leven bent en daar bleek Jonathan op papier niet meer aan te voldoen. Dat bleek toen hij een tegemoetkoming in de studiekosten wilde regelen. Hij belde met de IRS (de Amerikaanse belastingdienst) om advies en kreeg te horen dat hij sinds augustus 2009 dood was volgens het register van de Sociale Dienst. Dat gegeven legt al Jonathanís activiteiten lam. Hij kan zelfs geen telefoonabonnement afsluiten en geen lening of subsidie aanvragen. Inmiddels is de Sociale Dienst op de hoogte van de problemen en stelt alles in het werk om de fout recht te zetten. In een verklaring werd uitgelegd dat het een zeer zeldzame fout betreft, die wel kan voorkomen bij echtscheidingen of na een ziekenhuisopname, maar Jonathan was nooit getrouwd en is in geen jaren in een ziekenhuis geweest.