De Bijbel heeft de ogen geopend van een dief. Toen die een overval wilde plegen, las zijn slachtoffer hem voor uit het heilige boek. De onverlaat kreeg berouw en waarschuwde zowaar zelf nog de politie. Lingo Cho koos een taalcursus uit om zijn slag te slaan. Hij stormde het gebouw binnen, bedreigde een lesgevende dame met een mes en eiste geld. De lerares bleef nuchter en vroeg de dief waarom hij het criminele pad bewandelde. Lingo Cho antwoordde oprecht dat een financieel rampzalige scheiding zijn beweegreden was. De leerkracht las hem daarop een passage uit de Bijbel voor. Cho kreeg berouw, vroeg vergiffenis en vertrok nadat de lerares hem een MP3-speler met gospelmuziek in de handen duwde. Zaak gedaan denk je dan maar twintig minuten later stond de man opnieuw aan de school. In tranen vroeg hij aan de leerkracht of ze de politie wilde bellen. De vrouw weigerde. Cho belde dan maar zelf de ordediensten. De rasidioot riskeert nu vijf jaar cel.