De Partij voor Geliefden in de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu zal dit jaar in mei voor het eerst meedoen aan de deelstaatverkiezingen. De grondlegger, Babu Kumar Sri Sri, is zelf tegen de wil van zijn ouders getrouwd met een meisje uit een arme familie, maar wist hen geleidelijk aan van zijn keuze te overtuigen. Dat doet hij nu ook voor andere tortelduifjes, die ondanks verschillen in kaste, welvaart of religie kiezen voor een liefdeshuwelijk. Zo hoopt hij ruzies om de bruidsschat en gevallen van eerwraak te voorkomen en meer eenheid in de samenleving te bereiken. De liefdesideologie heeft zijn partij in drie jaar tijd ruim honderdduizend leden opgeleverd. Als Sri Sri genoeg stemmen krijgt, wil hij pleiten voor overheidssteun voor geliefden. Dit hebben zij volgens hem nodig omdat zij geen steun van de familie krijgen.