Bij onze zuiderburen neemt volgens een recent onderzoek het blowen fors toe onder de meisjes, terwijl het blowen bij jongens afneemt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat op dit moment tweemaal zoveel meisjes als jongens cannabis hebben geprobeerd. Één op de vijf meisjes van 17 jaar heeft wel eens een joint gerookt. Bij de jongens is die verhouding één op tien. Wetenschapper Wouter Somers van de Rodin stichting: "Meisjes halen jongens in en gaan ze zelfs voorbij als het om drugs gaat. Ook roken en drinken ze meer en nemen ze seksuele risico’s. Er is een grote gedragsverandering aan de gang".
Uit het onderzoek blijkt ook dat de gebruikers vaker blowen dan voorheen: gemiddeld vijf maal per week. Twaalf procent van de blowers zegt verslaafd te zijn.