Op 14 juni heeft in Las Cruches, Nieuw Mexico (USA) een persconferentie plaatsgevonden waarbij de onderzoeksresultaten van drie onderling onafhankelijke teams van astronomen openbaar zijn gemaakt door het National Solar Obeservatory (NSO) en het US Air Force Research Laboratory (AFRL). De zon doorloopt iedere 11 a 12 jaar een zonnevlekken cyclus. De huidige cyclus, nummer 24, is in december 2008 begonnen en zou nu hard op weg moeten zijn naar haar maximum. Dit is echter niet het geval, het aantal zonnevlekken is dramatisch afgenomen. De verwachting bestaat dat in de komende cyclus nr. 25 het aantal zonnevlekken nog verder zal dalen of zelfs geheel achterwege zal blijven. Onafhankelijk van elkaar zijn de onderzoeksteams van dr. Frank Hill (NSO), van dr. Matt Penn en dr. William Livingston (NSO) en van dr. Richard Altrock (AFRL) tot de conclusie gekomen dat er wellicht al binnen tien jaar een herhaling zal optreden van het zgn. Maunder Minimum (1645-1715), een zonnevlekkenloze periode die samenviel met het dieptepunt van de Kleine IJstijd (1350-1850). Een herhaling van deze periode zou dramatische gevolgen kunnen hebben voor het klimaat op aarde. Ook zou het geloof in de opwarming van de aarde als gevolg van een abrupte en sterke afkoeling veel van zijn geloofwaardigheid kunnen verliezen.