BILDERDAM – Zuid-Holland krijgt er binnenkort een stukje land van Noord-Holland bij. Per 1 januari hoort het dorpje Bilderdam in zijn geheel bij de gemeente Kaag en Braassem. En dat schept voor een aantal huishoudens in Bilderdam een hoop duidelijkheid en neemt de nodige hilariteit weg.

Momenteel is het dorpje Bilderdam opgesplitst tussen Noord- en Zuid-Holland. De provinciegrens loopt dwars door een aantal huizen van Bilderdam heen. En dat levert soms vreemde situaties op. In sommige woningen staat het toilet van de bewoners in Noord-Holland, terwijl het bed in Zuid-Holland staat.

Zo loopt de provinciegrens dwars door het huis van de Bilderdamse familie Van der Boon. „We slapen in de provincie Zuid-Holland, we eten in Noord Holland”, zo schetst Bilderdammer Robert van der Boon de rare situatie.

Verderop in de buurtschap staan de woonboerderij en het atelier kunstenares Ada Goossen. Een deel op Zuid-Hollands en een ander deel op Noord-Hollands grondgebied. Ze kan in haar woning met één been in Zuid-Holland staan en met één been in Noord-Holland.
Goossen schildert in haar atelier in Zuid-Holland, maar gaat naar de wc in Noord-Holland. Dat is al een vreemde situatie, maar het zorgt bovendien voor ingewikkelde rekeningen en regelingen.

Het vraagt van deze grensbewoners nogal wat creatief talent op bureaucratisch gebied, omdat ook de gemeentegrenzen dwars door het dorp gaan. „Als ik een aanvraag wil doen voor een verbouwing of een feest, dan moet ik mij afvragen of ik bij de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem moet zijn of bij het Noord-Hollandse Uithoorn. Verder krijgen we twee belastingaanslagen”, vertelt Van der Boon.

Binnenkort is het leed verleden tijd. Per 1 januari wordt het Noord-Hollandse deel van Bilderdam overgedragen aan Zuid-Holland. „De nieuwe provinciegrens gaat straks niet meer door ons huis, maar door het slootje voor ons huis”, aldus Van der Boon.

Een aantal Noord-Hollanders zal dus straks Zuid-Hollander worden. Neem Ada Goossen. Ze voelt zich Noord-Hollandse, maar oefent nu om Zuid-Hollandse te worden. „Zo praten de Zuid-Hollanders voor mijn gevoel meer vanuit en met hun wangen. Maar met een korte inburgeringscursus mag ik er wel naar binnen, denk ik”, grapt Goossen.

Bilderdam ligt aan de Drecht in de Wassenaarsche Polder en heeft een aantal prachtige monumentale boerderijen. Ten noorden van het dorp liggen de Westeinder Plassen en ten zuiden ervan de Langeraarsche Plassen.

De dorpskern valt officieel onder de woonplaats Leimuiden (gemeente Kaag en Braassem), het zuidoostelijke deel onder de woonplaats Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) en het noordoostelijke deel onder De Kwakel (gemeente Uithoorn).

De Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) verbiedt dat een gebouw in twee verschillende gemeenten staat. Kaag en Braassem, Uithoorn en Nieuwkoop konden samen geen oplossing voor dit probleem in Bilderdam vinden. Daarom heeft de provincie de regie overgenomen en het initiatief tot een grenswijziging genomen.

Het ”Voorstel herindelingsregeling grenscorrectie gemeenten Teylingen en Kaag en Braassem” ligt nu ter inzage bij de gemeenten, die tot en met zaterdag de tijd hebben om hun zienswijzen in te dienen.

Dan gaat het voorstel en de zienswijzen terug naar Gedeputeerde Staten en vervolgens naar Provinciale Staten van Zuid-Holland. „De bedoeling is dat de voorstellen vervolgens voor 1 december worden vastgesteld.

Na het besluit van PS kan de grenscorrectie per 1 januari 2012 plaatsvinden”, aldus een woordvoerster van de provincie Zuid-Holland.