Supertip voor als je vannacht terug naar huis moet met de taxi en geen geld meer hebt, probeer te betalen met marihuana! Dat deed althans een beschonk