De Sauropoden - dinosaurussen met een olifantachtig lijf, een lange staart en een lange nek - waren in staat genoeg methaan te produceren om het klimaat miljoenen jaren geleden te doen opwarmen. Dat hebben Britse wetenschappers berekend.
Zo'n 150 miljoen jaar geleden waren de sauropoden - met de brachiosaurus als bekendste vertegenwoordiger - alomtegenwoordig. Net zoals dat vandaag bij koeien het geval is, kregen ze de hulp van methaanproducerende bacteriŽn om hun voedsel te verteren.
Als de hoeveelheid methaan die de huidige veestapel produceert al een rol van betekenis speelt in de klimaatverandering, hoe zat dat dan in de tijd van de sauropoden? Om die vraag te beantwoorden berekenden de wetenschappers op basis van de hoeveelheden methaan die vandaag levende dieren van uiteenlopende formaten produceren hoeveel methaan de doorsnee dino zou uitstoten. In combinatie met gegevens over de verspreiding van de dieren - enkele, tot enkele tientallen per vierkante kilometer - bleek dat de dino's jaarlijks allemaal samen zo'n 520 miljoen ton methaan de lucht in bliezen.
Ter vergelijking: de vandaag levende herkauwers, onder meer koeien, geiten en giraffen, produceren 50 tot 100 miljoen ton methaan.