Een bijstandsgerechtigde die bewust zijn kans op een baan verkleint door zich onfatsoenlijk te gedragen of slecht te kleden voor een sollicitatiegespr