Een zelfbedachte manier om opgevoerde brommers in Urk aan te pakken, werd woensdag gepromoveerd tot landelijk beleid. Het gaat de bedenker van het idee, wijkagent Willem Scholten uit Urk, boven de pet dat zijn plan zo
veel aandacht krijgt. Het balletje kwam aan het rollen toen minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) gisteren een werkbezoek bracht aan de Urker politie. Hij was met name geïnteresseerd in de aanpak van opgevoerde brommers. Na het verhaal van agent Scholten te hebben aangehoord, maakte Opstelten bekend deze aanpak als beleid op te nemen in het landelijke actieprogramma ”Minder regels, meer op straat”. Scholten reageerde vanmorgen verrast. „Dit verwachtte ik niet.” Waarin verschilt uw aanpak met de oude situatie?
„Eerder namen we de opgevoerde brommer in beslag. Dat kostte ons één tot
twee dagen administratieve rompslomp. Formulieren voor het openbaar
ministerie, de brommer die naar een speciale opslag moest, noem maar op. Dat frustreerde me enorm. Toen ben ik met het idee gekomen om het kentekenbewijs in te nemen en de bestuurder, naast een boete, twee weken de tijd te geven de brommer weer in originele staat terug te brengen.”
Wat als de bestuurder dit niet doet?
„Dan gaat het kentekenbewijs naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
en wordt de bromfiets geschorst. Pas als de eigenaar de brommer weer opnieuw laat keuren door de RDW, kan hij het kentekenbewijs terugkrijgen. Als
politie zitten we daar niet meer tussen. Deze nieuwe aanpak kost me per geval ongeveer een halfuur.” Hoe reageren de jongeren? „We hanteren deze aanpak sinds eind vorig jaar. Ik heb twee of drie keer het kenteken daadwerkelijk naar de RDW gestuurd. Daar schrikken jongeren wel van, want dat kost hun geld. Aan de andere kant snijdt het mes aan twee kanten, want ze raken hun brommer of scooter niet zomaar kwijt en hebben het zelf in de hand hoe snel ze weer kunnen rijden. Uiteraard moeten ze de illegale materialen bij ons inleveren.” Heeft uw aanpak resultaat? „Sinds deze aanpak is het aantal ernstige verkeersongevallen met brommers met 47 procent gedaald. Daarnaast heeft het OM berekend dat deze manier op jaarbasis ongeveer 75 fte oplevert. Dat zijn dus 75 agenten extra die de straat op kunnen.”