Voor de kust van Zuid-Australie heeft een haai een been afgebeten van een 15-jarige jongen. De jongen is nog in leven omdat mensen op het strand hem te hulp schoten en de bloeding stelpten. Het strand is gesloten; met een helikopter wordt naar de haai gezocht. Volgens de boeken heeft in 1791 voor het eerst een haai een mens aangevallen in Australische wateren. Sindsdien zijn ongeveer 670 incidenten geregistreerd, waarvan 191 met dodelijke afloop.