Pesterijen op school, ze komen helaas wel vaker voor. Maar dat een leraar zelf meedoet wanneer leerlingen en klasgenoot pesten doet wel de wenkbrauwen fronsen. Het gebeurde in februari in het Amerikaanse Washington en de opmerkelijke beelden lekten nu uit via het internet. Op de videobeelden, die door een student genomen werden met een gsm, is te zien hoe leerlingen een jongen met armen en benen door de klas sleuren, aan zijn kleren trekken, tape over zijn mond plakken en schrijven op zijn lichaam. Dat alles onder het goedkeurend oog van leerkracht John Rossi, die uiteindelijk zelf deelneemt aan de pesterijen. Rossi gaat op de gepeste jongen zitten en zegt lacherig: "Ik denk dat ik een wind moet laten". De feiten dateren van februari dit jaar en lekten toen al uit. Leraar Rossi werd toen tien dagen geschorst en naar een andere middelbare school verwezen. De ouders van de gepeste jongen vonden die maatregel veel te mager. Het uitlekken van de videobeelden grijpen de ouders aan om te eisen dat Rossi levenslang geschorst wordt uit het lerarenambt. Zij merken op dat hun zoon danig getraumatiseerd is door de pesterijen. Hij gaat nu naar een privéschool en krijgt psychologische bijstand. De leerkracht zelf excuseerde zich eerder al via brief voor zijn gedrag, maar minimaliseert de feiten wel. Volgens Rossi ging het enkel om "wat ruwe spelletjes tussen kinderen en niks meer dan even ontsnappen uit de dagelijkse sleur".