Niets is meer heilig deze dagen. Nu heeft ook paus Benedictus XVI zich ontdaan van allerlei mythevorming. Volgens hem waren er geen os, ezel, kamelen of andere dieren aanwezig bij de geboorte van Jezus. Dat schrijft hij in het derde en laatste deel van zijn biografie ‘Jezus van Nazareth-de jonge jaren’, meldt de Daily Telegraph. De paus baseert zijn bewering op de inhoud van evangeliën. ‘Daarin werd niet gerept van dieren’, schrijft hij.
Ook de drie wijzen uit het Oosten moeten eraan geloven. Zij zijn volgens Benedictus ontsproten aan ‘theologische ideeën’.
Over de onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria hoeft geen twijfel te bestaan, schrijft de paus. ‘Daarvoor heeft de Heilige Geest gezorgd’.
Dat engelen de geboorte van Christus zingend verkondigden aan de herders, berust volgens hem op een misverstand. Ze zeiden het gewoon. ‘Maar het christendom heeft altijd gedacht dat engelen zongen om zo de grote vreugde en het geluk tastbaarder te maken’.
Uit dat misverstand zijn volgens de paus de vrolijke kerstliedjes ontstaan. En omdat Kerst toch een feest is ‘kunnen de gelovigen in de Heilige Nacht tot in het einde der tijden blijven zingen’, aldus Benedictus.