De provincie Groningen maakt plannen voor een nieuw Waddeneiland. Het eiland van 500 hectare tussen Rottumeroog, het Duitse Borkum en de vaste wal, moet zowel de natuur als de economie dienen.
De noordwestkant van de enorme opgespoten zandplaat bestaat uit strand en kwelders, aan de zuidzijde moet een zeehaven met overslagterminal komen. Het ontwerp is opgenomen in de provinciale 'Ontwikkelingsvisie Eemsdelta'. Doel van het nieuwe eiland is de zeestroom afremmen richting de monding van de Eems. Zo wordt de opstuwing van modder afgeremd. Ook kunnen zeeschepen al buiten de Eems hun lading lossen waardoor een diepe vaargeul niet langer nodig is. Dat bespaart de overheid jaarlijks 18 miljoen euro aan baggerkosten. De kosten van het eiland, een miljard euro, zouden gedragen moeten worden door bedrijfsleven en overheid samen. Foto