Of het boek te saai was, of te moeilijk, of gewoon vergeten, is niet duidelijk. Maar het werd in 1958 geleend bij een openbare bibliotheek in New York en pas deze week teruggebracht.
Het boek werd per post in een bruine envelop afgeleverd, met een cheque van 100 dollar erbij. Volgens bibliothecaris Jennifer Zarr is dat meer dan genoeg om alle kosten te dekken. Er zat geen briefje bij.
Het boek Fire of Francis Xavier (Het vuur van Franciscus Xaverius) van pater Arthur McGratty werd op 10 april 1958 uitgeleend. In de jaren vijftig gold een maximale uitleentermijn van 28 dagen.
Zarr zegt dat in de archieven niet meer terug is te vinden wie het boek in 1958 heeft geleend. De instelling houdt de naam op de cheque geheim.
55 jaar te laat een boek terugbrengen is lang, maar geen record. In 2011 kreeg een bibliotheek in het Australische Camden het boek 'Insectivorous Plants' terug dat op 30 januari 1889 was uitgeleend. Daar was de termijn dus 122 jaar overschreden. Dat zou tot een boete van ruim 22.000 euro hebben geleid.