Een grote groep Belgische everzwijnen is een leger jagers te slim af geweest. Maar liefst tweehonderd jagers werden ingezet om een groep van 170 everz