Een Amerikaanse moeder van 22 jaar heeft haar 2 kinderen via Facebook te koop aangeboden. Volgens de Daily Mail wilde ze met het geld de borgtocht van haar vriend betalen die in de cel zit.
De vrouw, Misty VanHorn was eerst langs andere dorpsbewoners gegaan om het geld van hen te krijgen. Toen dat niet lukte, zette ze foto's van haar kinderen op Facebook met het doel ze te verkopen.
Ze vroeg 1000 dollar voor haar jongste kind en 4000 dollar voor de oudste. De zaak kwam aan het licht toen de vrouw aan wie ze de kinderen wilde verkopen de politie inschakelde. De kinderen zijn onder toezicht van de staat geplaatst.