Gevangenissen zijn jaarlijks honderdduizenden euro’s kwijt doordat gedetineerden veel onnodige klachten indienen. Het gaat bijvoorbeeld om klachten over de kwaliteit van het wc-papier, de kleur van balpennen en de hoeveelheid broodbeleg.
Gevangenissen zijn wettelijk verplicht om de klachten in behandeling te nemen. Dat kost de gevangenissen veel tijd en belastinggeld.
Uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat van elke honderd klachten slechts vijf tot tien gegrond worden verklaard. Volgens directeuren klagen enkele gedetineerden lukraak om 'zand in de machines' te strooien.
Het aantal klachten van veroordeelde criminelen varieert jaarlijks per instelling van enkele tientallen tot ruim negenhonderd. Een deel hiervan wordt na bemiddeling door de directie ingetrokken.
De PVV heeft vragen gesteld over de kwestie aan staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD). PVV-Kamerlid Lilian Helder vindt dat Teeven het recht om te klagen moet beperken.