Het aantal (verkeers)borden in de gemeente Brummen wordt teruggedrongen. Dat is althans de insteek van de gemeente.
In de gemeente Brummen staan ruim vijfduizend borden, blijkt uit een document van de gemeente. Dat betreffen onder meer verkeersborden (3200), straatnaamborden (1200) en plaatsnaamborden (130). Verminderen van het aantal borden is een speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. Wens is om minder borden in het straatbeeld te hebben. Daarnaast stelt de gemeente de vraag of alle borden die in de loop der jaren zijn geplaatst nog wel nodig en functioneel zijn.
Eerst is een inventarisatie gemaakt van wat er allemaal staat en waar, meldt een gemeentewoordvoerder. ,,Vervolgens hebben we gekeken welke borden wettelijk gezien nodig zijn en welke wat de gemeente betreft 'overbodig' zijn. We hebben nu de wijkraden gevraagd om met ons mee te kijken. Ook omdat verschillende borden in het verleden op verzoek van wijkraden zijn geplaatst (denk aan borden 'Pas op! Spelende kinderen!'). De reacties van de wijkraden verwerken we in het saneringsplan.'' De gemeenteraad buigt zich volgens planning in september over het plan.
Heeft u voorbeelden van verkeersborden in de gemeente Brummen die wat u betreft weg kunnen? Mail dan een foto, met een korte motivatie, naar redactiezutphen@destentor.nl.