De Russen hebben niet zo'n best beeld van hun parlementsleden. Volgens een enquête overheerst het beeld dat een lid van de Doema een dief is die smeergeld aanneemt. 'Een oplichter, fraudeur, afperser, dief, schurk, verduisteraar en kletsmeier die niet te vertrouwen is'. Dat is samengevat het beeld van een Doemalid zoals dat uit het onderzoek komt, dat in de Russische krant de Kommersant is gepubliceerd. In totaal 51 procent van de ondervraagden gebruikte één of meer van die kwalificaties bij de vraag wat hun eerste associatie bij de term doemalid is. Een overgrote meerderheid heeft dus een nogal negatieve kijk op hun volksvertegenwoordigers. 20 procent had überhaupt moeite de parlementariërs met wat dan ook te associëren. Nog eens elf procent van de ondervraagden ziet de parlementsleden als vertegenwoordigers van de uitvoerende macht en niet de controlerende macht.
Maar een kleine minderheid vindt dat een parlementslid de belangen van het volk behartigt, elf procent. Het aantal mensen dat een doemalid ziet als een wijs, sympathiek, goed opgeleid, betrouwbaar mens is minimaal. Maar twee procent noemt die kwaliteiten in eerste instantie.
Anders wordt het als de Russen specifiek wordt gevraagd naar de goede kwaliteiten van hun volksvertegenwoordigers. Dan komt tegen de 60 procent van de ondervraagden opeens ook met kwalificaties als 'wijs' en 'welbespraakt'. Maar een meerderheid geeft daarbij wel aan dat die kwaliteiten uitsluitend worden gebruikt voor het eigenbelang van de geachte doemaleden.
Dat de Russen dit beeld van hun volksvertegenwoordigers hebben is niet zo vreemd. De Doema heeft vanaf het begin van de democratisering in Rusland een twijfelachtige reputatie omdat doemaleden wettelijke onschendbaarheid hebben. Dat heeft nogal wat merkwaardige types de politiek ingelokt, van simpele schuinsmarcheerders tot mensen met overduidelijke banden met de georganiseerde misdaad.
Ook een aantal recente financiële schandalen waarbij doemaleden betrokken zijn geweest hebben de reputatie van de Russische volksvertegenwoordigers geen goed gedaan.