BRUSSEL - Om een trein, die van Maastricht naar Brussel rijdt via Luik, op een veilige manier te besturen, dient een machinist zowel het Frans als het Nederlands goed te beheersen. Althans, dat stelde een inspecteur van het Nederlandse ministerie van Verkeer, die als onderdeel van de controle een praatje maakte met de treinmachinist, die een Franstalige Belg was. Zolang het ging om technische termen, verliep de conversatie redelijk goed. De machinist wist wat er bedoeld werd en gaf de juiste antwoorden. Toen het gesprek echter op het onderwerp vakantie kwam, moest de goede man afhaken, want hij begreep niet goed wat er gevraagd werd. Dat was voor de inspecteur reden om te verlangen dat een andere machinist werd ingezet. Aangezien deze per taxi uit Brussel moest komen, liep de reis een vertraging op van twee uur. De Belgische spoorwegen vragen de Nederlandse autoriteiten om opheldering.