Mannen plassen netter als ze streng aangekeken worden door een vrouw. Ook rijgedrag is gevoelig voor een strenge blik, want het blijkt dat we ons dan stukken beter aan de verkeersregels houden. De Radboud Universiteit en verkeersbureau Goudappel Coffeng uit Deventer hebben onderzoek gedaan naar het het rijgedrag van mensen en hoe dit eventueel aangepast kan worden.
Ze hebben een kleine proef gedaan in de Kanaalstraat in Utrecht. Netjes gezegd is het in deze straat een kleine chaos van mensen die zich niet aan de regels houden. Door op een bord een paar strenge ogen te laten zien, daalde de hoeveelheid overtredingen met 20 procent.
Psycholoog Mark de Haan vertelt dat het gaat om een dagelijks effect. Het werkt in het verkeer, het werkt bij het plassen, strenge ogen verhogen ons zelfbewustzijn en zorgt er daardoor voor dat wij ons sneller en beter aan de regels houden.
Of binnenkort alle verkeersborden een strenge blik krijgen, dat is nog maar de vraag. Daar moet eerst meer onderzoek voor gedaan worden. Wie weet waar we allemaal nog meer strenge ogen tegen zullen gaan komen.